parallax background

Sporttherapie is een vorm van massagetherapie voor sporters van alle niveaus. Van beginner tot topsporter, amateur tot professioneel. De sporttherapeut heeft het doel de sporter te helpen in het verbeteren of herstellen van (sport)blessures of langdurige (chronische) klachten aan het bewegingsapparaat.

Sporttherapie vs fysiotherapie
Sporttherapie heeft duidelijke raakvlakken met zowel fysiotherapie als sportmassage. Het verschil met fysiotherapie is dat de sporttherapeut zich in principe beperkt tot manuele massagetechnieken om genezing te stimuleren waarbij de fysiotherapeut zich tegenwoordig steeds meer concentreert op de diagnose van het probleem en het geven van oefeningen om deze te helpen oplossen. Een enkele keer zal de fysio nog wel ‘gewoon masseren’ maar deze rol is steeds meer verschoven naar de sportmasseur of sporttherapeut. Daarbij kan de sporttherapeut ook een anamnese doen en enkele oefeningen adviseren maar hij zal hiervoor in principe doorverwijzen naar de fysio.

Sporttherapie vs sportmassage
Het verschil tussen sporttherapie en sportmassage is voornamelijk het arsenaal aan technieken om ‘complexe’ klachten op te lossen: Typische klachten zijn vaak multifactorieel. De sporttherapeut (die vaak is begonnen als sportmasseur) hanteert naast de klassieke massagegrepen ook veel gewrichtsmobilisaties, bindweefseltechnieken en triggerpointtechnieken. Deze worden gecombineerd toegepast in een gestructureerde behandeling met het oog op het gewenste resultaat. De sporttherapeut is daarbij opgeleid om therapeutisch te werken, voorwaardenscheppend, waarbij de sportmasseur zich voornamelijk richt op de verzorging en conditie van de spieren.

Wanneer heb je sporttherapie nodig
Sporttherapie is bij uitstek geschikt voor iedereen die fysieke klachten heeft of moeilijk herstelt van een blessure. Het kan een uitstekende aanvulling zijn op andere therapievormen, zoals fysiotherapie. Voor het boeken van een sporttherapiesessie is geen doorverwijzing van de fysiotherapeut of huisarts nodig. Bij de meeste klachten bied een enkele behandeling direct merkbaar resultaat, maar zijn meerdere sessies nodig voor een optimaal resultaat en (zo mogelijk) volledig herstel.