SPORTMASSAGE VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERING!

BB Sportmassage is SCAS gecertificeerd. Bij steeds meer zorgverzekeraars worden mijn behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. De behandelingen worden dan vergoed onder de kop SCAS sportmedisch consult/advies.

Helaas worden deze niet altijd vergoed, dit verschilt per verzekeringsmaatschappij en hangt met name af van de toereikendheid van de aanvullende dekkingen. Ik adviseer je dan ook om ten alle tijde de factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar of om op voorhand je zorgpolis te raadplegen.

Wat is SCAS?
De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident bij de medische begeleiding van topsporters. De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van producten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaam- heid van de beroepsoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau.’